Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2016

tentypzgebysmieszny
00:45
Nie spotkałem jeszcze ludzi którzy spotkaliby się w dobrym miejscu zycia.Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno lub zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie
— zawsze coś
tentypzgebysmieszny
00:42
  • Nie myśl o tym, że wszystko się kończy. Myśl, że wszystko się dopiero zaczyna. To, co powinno być życiem: spokój, wolność i cisza.
— Ósmy dzień tygodnia
tentypzgebysmieszny
00:30
4255 3f98 390
Reposted fromimpulsivee impulsivee
tentypzgebysmieszny
00:26
Każdy potrzebuje kogoś, kto będzie o niego walczył. Bez względu na wszystko i wbrew zdrowemu rozsądkowi. Kogoś, kto najbardziej na świecie będzie po prostu chciał być obok.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today

July 19 2016

tentypzgebysmieszny
23:09
Hello, soup my old friend, też macie taki sentyment wracając na swoją zupę po latach?
Reposted byLadyevil Ladyevil

August 02 2015

tentypzgebysmieszny
00:24
3929 22bb 390
tentypzgebysmieszny
00:20
3919 933a 390
Reposted bybiauek biauek
tentypzgebysmieszny
00:16
3908 f0a1 390
siedzę i czekam
tentypzgebysmieszny
00:13
3897 08ee 390
czuje się zagubiony bez Ciebie, wróć już
tentypzgebysmieszny
00:07
Zastanawiałem się ostatnio nad tym, dlaczego ludzie potrzebują obietnic, dlaczego to dla nich takie ważne.
Ja osobiście wole to zrobić niż obiecać, bo jak wiemy słowa łatwo się rzuca na wiatr...
— gadam ze sobą zbyt często
tentypzgebysmieszny
00:05
cenie ludzi za szczerość – a nie szczere intencje

August 01 2015

tentypzgebysmieszny
19:57
Nie próbuję być najlepszym sobą, jestem nim
— 9 żyć

July 28 2015

tentypzgebysmieszny
01:05
Nie znam szczęścia jak z nią,
Nie ma miejsca jak dom
Reposted byzapominanieumie-rankozatoreekblankspacee
tentypzgebysmieszny
00:36
Wróciłem, na jak długo? tego sam jeszcze nie wiem, rozmowy z zupą pomagają w rozłące. 

November 10 2014

tentypzgebysmieszny
00:17
2016 bfcf 390
Reposted byevolution evolution
tentypzgebysmieszny
00:17
1966 7e4e 390
Reposted bypotulnaorangeugarte
tentypzgebysmieszny
00:17
1925 f571 390
tentypzgebysmieszny
00:17
1889 6268 390
tentypzgebysmieszny
00:17
1854 e576

August 13 2014

tentypzgebysmieszny
18:09
Reposted bypalomaamala palomaamala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl